Om våre ski

Rønning treski er laget i en laminatkonstruksjon, i likhet med andre gode kjøreski. Trelaminatet gjør skiene rolige og stabile ved ujevnt fjellføre og i høy fart. Trelaminat gir også en helt spesiell følelse ved normal gange på skiene. Fordi tre er et levende materiale kan vekten variere fra par til par, også etter skiens innhold av vann. Våre treski har ved levering cirka 10% vanninnhold, men etter noe bruk går fuktinnholdet opp til ca 15-17% som er det optimale fuktinnholdet for treski.

Smøring

Tresåler har naturlige egenskaper som kan gi Tjæren både feste og glid, men mye kan forbedres ved hjelp av skismøring. Tresåler skal først behandles med tjære. Det finnes et produkt på markedet, som vi anbefaler, SWIX I21.pensles på sålen slik at man får et tynt, dekkende lag. Deretter varmer man opp påført tjære med en varmepistol eller smørebrenner, slik at tjæren trekker inn i fibrene i trevirket. Mens tjæren ennå er varm, tørkes bort det som ikke har trengt inn.

Etter impregneringen med tjæren skal sålen være tørr. Tjære på sidekanter tørkes også bort.Skiene er nå klare til å bli påført dagsaktuell smøring. I de tider da treski var eneste alternativ, smurte man full lengde med festesmøring. Det kan man også gjøre i dag med godt resultat. Hvis det er forhold for klister, kan man prøve seg frem med klister på en midtsone, som normalt vil gå fra helen og ca.50-60 cm fremover på forskien og glidvoks på for- og bakski.

Glidvoks kan smeltes på og sikles ned eller gnis på og korkes ut (som festevoks). Når man ser at sålen er slitt og ”trehvit”, er det behov for ny behandling med tjære. Normalt vil dette skje bare noen få ganger i løpet av en vinter med mindre man har vært ute på is og skaresnø som skaper stor slitasje.

Vedlikehold

Treski må være impregnert mot fukt/vann. Sålen bør impregneres med tretjære, som også er et utmerket underlag for dagens smøring. Når sålen begynner å bli trehvit og tørr, er det på tide med ny behandling. Skrap eller vask først bort all gammel skismøring.

Skiene bør oppbevares varmt og tørt noen dager, før impregnering. Tretjære er lettest å påføre når den er oppvarmet (bruk vannbad). Den bør legges på i romtemperatur, for så å varmes med skismørebrenner eller varmluft. Vær forsiktig så temperaturen ikke blir for høy, og skader skia. Hensikten er å få impregneringen inn i treets porer, og fylle disse. Dette forhindrer at skia trekker vann under bruk.

Impregnering som ikke trekker inn i skia, kan tørkes bort med en fille. Brukes skiene mye, kan denne behandlingen gjentas flere ganger pr. sesong. Kontroller behovet for impregnering før sommerlagring. Oveflate og sidekanter kan slipes med fint slipepapir og oljes med klar treolje med linolje ved behov.

Undertegnet Leif Torgersen Axell,
tidligere smøreutviklier i SWIX SPORT AS
Les minneord fra hans kollegaer i Swix her