Om oss

Fabrikken

Da første generasjon Rønning overtok fabrikken i 1936 ble ski hovedproduktet og er i dag eneste produkt. Lokalene er utvidet og fornyet i flere omganger, senest etter en brann i 2002, og er i dag velegnet for treskiproduksjon.

Fabrikken blir også forsøkt tilrettelagt for besøk av mindre grupper. Som eneste treskiprodusent i Norge, føler vi et ansvar for å gi våre kunder og andre interesserte, et innblikk i hvordan en moderne multilaminert treski blir til. Produksjon av treski er i stor grad et håndverk, og bildene viser glimt fra produksjonen. 

Historien

Rønning Treski har produsert treski og andre trevarer siden århundreskiftet. Treski er produsert uavbrutt siden 1936. Dengang var det bare helvedski, men allerede under krigen ble de første laminerte ski laget her.

Utviklingen har gått mot stadig flere lameller, enkelte av skiene er faktisk oppe i 50 lameller. Dette er for å oppnå jevnere kvalitet og større holdbarhet mot brudd og slitasje. Gode laminerte treski gir en helt spesiell skiglede, og tresålen har unike egenskaper mot snø.

Alle treski fra Rønning er konstruert for å fylle en plass i markedet der kravene er spesielle og tilbudet er begrenset. Som en liten bedrift er det fleksibilitet, ikke masseproduksjon, som er den sterke siden. Kvaliteten på produktene er det viktigste, noe som gjør at treskienes levetid er utrolig lang, og de krever lite vedlikehold. I tillegg er treski lettere enn tilsvarende ski med kunststoffinnpakning.